Osuva mainonta on taitolaji. Osuvalla mainonnalla tarkoitamme tässä tapauksessa suomalaiselle Luottopalvelut -palvelulle toteutettua kampanjaa, jota varten aloitimme keräämään kävijädataa jo hyvissä ajoin ennen varsinaista maksettua mainontaa. Tästä syystä lähdimme jo liikenteeseen melko hyvistä asetelmista ja saimmekin break-evenin tavoitettua aikaisemmin mitä odotimme.

Kampanjoissa kohdistaminen on kaiken a ja o

Kun dataa on kerätty entuudestaan voimme tehdä tietynkaltaisia oletuksia kohderyhmän käyttäytymisestä ja tunnistaa ne avaintekijät jotka useimmiten johtavat kauppaan. Näin saamme yleisön tavoitettua juuri oikealla hetkellä siten, että kohtaaminen tuottaa lisä-arvoa molemmille osapuolille. Tämänkaltaisen mainonnan roi on uskomattoman korkea.

Kuten kaikki kampanjat ja mainokset verkossa myös ostomainokset vaativat jatkuvaa seurantaa ja optimointia. Voittavat kampanjat kannattaa heti maksimoida ja häviävät poistaa ja luoda uusia niiden tilalle. Jatkuvasti kun mainokset menettävät tehokkuutensa ne kannattaa vaihtaa uuten toimivaan ja näin saadaan pidettyä yllä vain voitokkaat kampanjat.

Ammattimainen mediaostaminen ei rajoitu vain perinteisiin digimedoihin vaan käytössä on kohdistustyökaluja esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa ja hakukoneissa. Kohdistusten ja retargetoinnin avulla saadaan tavoitettua vielä nekin asiakkaat jotka lisäävät lopullista mainonnan hyötyä.

Miten digimainokset kohdistetaan oikein?

Jokainen yritys voi itse aloittaa omat digimainontansa tai ainakin laittaa perusteet kuntoon. Auttaisimme mielellämme kaikki uudet digimarkkinoinnista kiinnostuneet yritykset alkuun, mutta resurssimme riittävät tällä hetkellä vain kampanjoiden uudistamiseen ja ylläpitoon. Siksi suosittelemmekin lukemaan maksuttomia oppaita netistä joiden avulla pääsee jo pitkälle. Tärkeimmät aspketit digimainonnassa ovat budjetti, kampanjat ja tavoitteet. Tyypilisimmät mittarit joilla mainoskampanojiden suoriutumista voidaan seurata ovat SMART.

Suosittelemme muistamaan myös markkinoinnin klassisen AIDA säännön eli attention, interest, desire ja action.

Jos yrityksesi resurssit syystä tai toisesta eivät tunnu riittävän tarpeeksi tehokkaaseen kampanjaseurantaa, ota rohkeasti yhteyttä niin katsotaan miten voimme olla avuksi. Ammattimainen mainoskampanjoiden seuranta on tuntityötä, jossa päivittäin seurataan ja optimoidaan mainonnan tuloksia. Kuitenkin jo kerran viikossa mainosten tarkistaminen etenkin hakusanamainonnassa voi olla riittävä tuomaan niitä tuloksia joita yrityksesi kaipaakin.

Vaikka yksittäisten klikkausten hinta voi tuntua kalliilta, muista että se voi tuoda kauppaa ja myös kerroinvaikutuksella tunnettuutta joka tuo tulevaisuuden tuottoja. Lisäksi voit itse valita budjettisi mieleiseksi jolloin et koskaan kuluta enepää kuin olet asettanut rajaksi.

Osuvalla mainononnalla tavoitetaan oikea kohderyhmä