Case: Turkulainen insinööritoimisto asiakashankinta

Asiakashankinta on monelle yritykselle toiminnan kulmakivi. Nykyään asiakashankintakanavat ovat siirtyneet pitkälti digitaalisiin muotoihin, joissa asiakkaita ei varsinaisesti pyritä hankkimaan aktiivisesti, vaan pikemminkin passiivisesti lämmittelemään liidejä, jonka jälkeen kaupat kerätään talteen. Näin teimme myös InEngineering insinööritoimisto Turku -yritykselle. Yritys halusi lisää