Asiakashankinta on monelle yritykselle toiminnan kulmakivi. Nykyään asiakashankintakanavat ovat siirtyneet pitkälti digitaalisiin muotoihin, joissa asiakkaita ei varsinaisesti pyritä hankkimaan aktiivisesti, vaan pikemminkin passiivisesti lämmittelemään liidejä, jonka jälkeen kaupat kerätään talteen. Näin teimme myös InEngineering insinööritoimisto Turku -yritykselle.

Yritys halusi lisää näkyvyyttä Turun alueella, vaikka liiketoimintaa tehdään valtakunnallisesti koko Suomen alueella, etenkin kone- ja mekaniikkasuunnittelua. Yrityksen alkuperäinen näkyvyys oli varsin heikkoa, joten laadimme aktiivisen strategian jota seuraamalla saavutetaan haluttuja tavoitteita. Strategiaa on noudatettava pitkäjänteisesti ja kärsivällisesti ilman poikkeamista.

Jo nyt olemme nähneet positiivisia tuloksia, niin näkyvyyden kuin uusien asiakkaidenkin kannalta. Kun nykyinen projekti on saatu loppuun, jatkoa seuraa. Tavoitteena olla Suomen modernein suunnittelutoimisto, jonka modernien toimintatapojen lisäksi myös sivuston ulkonien habitus on tätä päivää.

Sudenkuopat

Insinööritoimistojen kohdalla on erittäin vaikea auttaa aktiivisesti sisältöstrategiassa tai sen laatimisessa, koska sanasto ja asioiden kuvaaminen on hyvin insinöörillistä, eli tavallisen digitoimiston on vaikea saada selkeää kuvaa siitä mitä asioita on tultava ilmi. Siksi toteutamme sisältöprojektin yhteistyössä yrityksen oman sisältövastaavan kanssa.

Muita sudenkuoppia ovat: vaikka näkyvyys on hyvä, ei se automaattisesti käänny uusiksi asiakkaiksi vaan suhteiden luominen kovaa ja vaativaa työtä, joka vaatii selkeää näyttöä osaamisesta. Onneksi InEngineeringiltä tätä löytyy vuosikymmenten kokemusten myötä.

Pääsääntöisesti asiakasyrityksemme palvelee teollisuusaloja ja yrityksiä, mutta myös kuluttajia etenkin ilmanvaihdon, nestekaasun ja lämmitinjärjestelmien puolesta.

Miten me onnistuimme?

Mielestämme onnistuimme erittäin hyvin. Aloitimme strategia- ja kilpailijakartoituksella, jotta saimme riittävän kuvan toimialan vaatimuksista ja haastavuudesta. Tämän jälkeen siirryimme tekemään optimointi toimenpiteemme ja noudatamme strategiaa kunnes saavutamme haluttuja tuloksia. Mitä konkreettisesti saimme aikaan on uusia asiakkaita, sekä lisää haluttua näkyvyyttä tarvittavissa kanavissa, jotta pystymme tukemaan yrityksen kasvustrategiaa.

Asensimme myös käviseuranta -työkalun, jonka avulla yrityksen johto itse pystyy seuraamaan tulosten saavuttamista ja optimoimaan omaa liikennettään aktiivisesti siten, että se tuottaisi mahdollisimman paljon yhteydenottoja ja tarjouspyyntöjä.

Hakukonemarkkinointia emme vielä ottaneet käyttöön, sillä pelkkä orgaaninenkin näkyvyys on vielä koko potentiaalinsa alkutaipaleella. Kuitenkin myös hakukonemarkkinoinnilla on mahdollista hankkia uusia asiakkaita, kunhan kampanjat optimoidaan huolellisesti ja oikein.

Case: Turkulainen insinööritoimisto asiakashankinta