Osuvalla mainononnalla tavoitetaan oikea kohderyhmä

Osuva mainonta on taitolaji. Osuvalla mainonnalla tarkoitamme tässä tapauksessa suomalaiselle Luottopalvelut -palvelulle toteutettua kampanjaa, jota varten aloitimme keräämään kävijädataa jo hyvissä ajoin ennen varsinaista maksettua mainontaa. Tästä syystä lähdimme jo liikenteeseen melko hyvistä asetelmista ja saimmekin break-evenin tavoitettua aikaisemmin mitä

Case: Turkulainen insinööritoimisto asiakashankinta

Asiakashankinta on monelle yritykselle toiminnan kulmakivi. Nykyään asiakashankintakanavat ovat siirtyneet pitkälti digitaalisiin muotoihin, joissa asiakkaita ei varsinaisesti pyritä hankkimaan aktiivisesti, vaan pikemminkin passiivisesti lämmittelemään liidejä, jonka jälkeen kaupat kerätään talteen. Näin teimme myös InEngineering insinööritoimisto Turku -yritykselle. Yritys halusi lisää